DEGREASER RL

1 x 20 L Bag in Box

Part.nr.: 74290

Degreaser RL er et mineralbaseret, emulgerbart affedtningsmiddel. Produktet er baseret på et yderst raffineret opløsningsmiddel med tilsætningen af udvalgte stoffer. Produktet fjerner olier, fedtstoffer, snavs og andre kontamineringsmidler fra alle motorcykeldele, er ikke-aggressivt og udgør ikke en farerisiko med et højt flammepunkt på 70 °C.

Brugsanvisning:

  • Smør på den overflade, som skal rengøres, vha. en børste eller spray
  • Lad den virke 3-5 minutter
  • Skyl med rindende vand eller en højtryksslange Bemærk! Degreaser RL eller skyllevandet må ikke udledes direkte i kommunale kloakker eller overfladevand. Skyllevandet skal løbe gennem en olie-vandudskiller.

Anvendelse

Putoline Oil er en højkvalitets-leverandør af en bred vifte af smøremidler og vedligeholdelsesprodukter. Vi leverer kun produkter til motoriserede tohjulede køretøjer, og det gør os unikke! Vores mange års erfaring, kombineret med løbende forskningsresultater, giver det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Fremstillingen af vores egne produkter garanterer en ensartet høj kvalitet. Putoline Oil, Driven by Technology!

Der henvises til referencedatabasen ved valget det rigtige produkt.

Typiske standardanalyser

Farve RED
Massefylde ved 15 °C, kg/l 0,798
Viskositet 40 °C, mm²/s 1,60
Antændelsespunkt PM, °C 72
Flydepunkt, °C -36
pH - 10 % i vand 8,0